Risperidon

Poslední aktualizace: 2020-04-09

Výsledky hledání na výraz Risperidon:


Kombinace, interakce: Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules


Clozapin desitin & Risperidon vipharm . pokud je Risperidon kombinován s aripiprazolem. Metabolismus risperidonu může být snížen při kombinaci s paroxetinem. pokud je Risperidon kombinován s Lamotriginem....

Tagy: Kombinace, interakce Clozapin, Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules, Risperidon

Vedlejší účinky: Aurorix & Risperdal


Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Risperdal . Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Risperdal ....

Tagy: Vedlejší účinky Aurorix, Aurorix & Risperdal, Risperidon

Kombinace, interakce: Aurorix & Risperdal


Pokud je Moclobemid kombinován s Risperidonem. Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Risperdal ....

Tagy: Kombinace, interakce Aurorix, Aurorix & Risperdal, Risperidon

Vedlejší účinky: Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin


Vedlejší a nežádoucí účinky Indapamid pmcs a Risperidon actavis . Vedlejší a nežádoucí účinky Fevarin 100 a Risperidon actavis . Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon actavis a Purinol . Vedlejší a nežádoucí účinky
Tagy: Vedlejší účinky Indapamid, Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin, Risperidon

Kombinace, interakce: Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin


Indapamid pmcs & Risperidon actavis . Fevarin 100 & Risperidon actavis . Metabolismus risperidonu může být snížen v kombinaci s fluvoxaminem. Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Risperdal ....

Tagy: Kombinace, interakce Indapamid, Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin, Risperidon

Kombinace, interakce: Rorendo oro tab & Medorisper & Tiapralan & Tisercin & Zalasta & Sertralin actavis


Pokud je Risperidon kombinován s tiapridem. Rorendo oro tab & Tisercin . Risperidon může zvyšovat aktivity methotrimeprazinu, které snižují centrální nervový systém ( pokud je Olanzapin kombinován s Risperidonem. Metabolismus
Tagy: Kombinace, interakce Rorendo, Rorendo oro tab & Medorisper & Tiapralan & Tisercin & Zalasta & Sertralin actavis, Risperidon

Vedlejší účinky: Brintellix & Valdoxan & Rispen


Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Valdoxan . . Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rispen . . Vedlejší a nežádoucí účinky Valdoxan a Rispen . Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Valdoxan . . Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rispen . . Vedlejší a nežádoucí účinky Valdoxan a .....

Tagy: Vedlejší účinky Brintellix, Brintellix & Valdoxan & Rispen, Risperidon

Vedlejší účinky: Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin & Bisoprolol-ratiopharm


Vedlejší a nežádoucí účinky Indapamid pmcs a Risperidon actavis . Vedlejší a nežádoucí účinky Fevarin 100 a Risperidon actavis . Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon actavis a Purinol . Vedlejší a nežádoucí účinky
Tagy: Vedlejší účinky Indapamid, Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin & Bisoprolol-ratiopharm, Risperidon

Vedlejší účinky: Rorendo oro tab & Medorisper & Tiapralan & Tisercin & Zalasta & Sertralin actavis


Vedlejší a nežádoucí účinky Rorendo oro tab a Medorisper .Bolest břicha, agranulocytóza, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, apraxie, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, AV blok, Automatismus, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Poruchy prsů, Bronchospazmus, svazkový blok, .....

Tagy: Vedlejší účinky Rorendo, Rorendo oro tab & Medorisper & Tiapralan & Tisercin & Zalasta & Sertralin actavis, Risperidon

Vedlejší účinky: Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules


Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Risperidon vipharm . Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Lazurex . Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Apo-parox . Vedlejší a nežádoucí účinky
Tagy: Vedlejší účinky Clozapin, Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules, Risperidon

Kombinace, interakce: Brintellix & Valdoxan & Rispen


Pokud je kombinace Risperidonu s Vortioxetinem. pokud je kombinace Risperidonu s agomelatinem. Vedlejší a nežádoucí účinky Rorendo oro tab a Medorisper .Bolest břicha, agranulocytóza, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, apraxie, .....

Tagy: Kombinace, interakce Brintellix, Brintellix & Valdoxan & Rispen, Risperidon

Kombinace, interakce: Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin & Bisoprolol-ratiopharm


Indapamid pmcs & Risperidon actavis . Fevarin 100 & Risperidon actavis . Metabolismus risperidonu může být snížen v kombinaci s fluvoxaminem. Vedlejší a nežádoucí účinky Rorendo oro tab a Medorisper .Bolest břicha, agranulocytóza, Alopecie, .....

Tagy: Kombinace, interakce Indapamid, Indapamid pmcs & Fevarin 100 & Risperidon actavis & Purinol & Ramipril actavis & Kapidin & Bisoprolol-ratiopharm, Risperidon

Venlamyl


Neužívejte přípravek Venlamyl jestliže jste alergický( na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval( a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních IMAO společně s přípravkem Venlamyl může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Venlamyl, než začnete užívat jakýkoli IMAO ( viz také „Další léčivé přípravky a Venlamyl“ a informace „Serotoninový syndrom“) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Venlamyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  pokud užíváte další léky, které při současném užívání s přípravkem Venlamyl mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Venlamyl“) pokud máte oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu ( zvýšený nitrooční tlak) pokud máte nebo jste někdy dříve měl( a) vysoký krevní tlak;  pokud máte nebo jste někdy dříve měl( a) problémy se srdcem;  pokud Vám lékař sdělil, .....

Tagy: Venlamyl, Risperidon

Venlafaxin mylan


Zvláště pak při užívání současně s jinými přípravky. Příklady takových přípravků zahrnují: .. triptany (používané k léčení migrény, například sumatriptan, zolmitriptan) přípravky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo přípravky s obsahem lithia .. přípravky obsahující antibiotikum linezolid ( používaný k léčbě infekcí) přípravky obsahující sibutramin ( používaný ke snížení tělesné hmotnosti) přípravky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin ( používané k léčbě silné bolesti) přípravky obsahující dextromethorfan ( používaný k léčbě kašle) přípravky obsahující methadon ( používané k léčbě drogové závislosti na opiátech nebo silné bolesti) přípravky obsahující methylenovou modř ( používané k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi) přípravky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou ( Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčení mírných depresí) přípravky obsahující tryptofan ( používaný při poruchách spánku a depresi) antipsychotika (používaná k léčbě duševních nemocí s příznaky jako je slyšení, vidění nebo vnímání věcí, které nejsou skutečné, chybná přesvědčení, .....

Tagy: Venlafaxin mylan, Risperidon

Velaxin


Neužívejte Velaxin• jestliže jste alergický( na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval( a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy ( MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních MAOI s přípravkem Velaxin může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký MAOI ( viz také bod „Serotoninový syndrom“ a „Upozornění a opatření“) Upozornění a opatření Strana 2 ( celkem 9)Před užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, • užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu ( viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“) máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu ( zvýšený nitrooční tlak) máte-li v anamnéze ( máte nyní nebo jste měli v minulosti) vysoký krevní tlak • máte-li v anamnéze srdeční onemocnění • jestliže Vám bylo sděleno, že máte nepravidelný srdeční rytmus. .....

Tagy: Velaxin, Risperidon

Valproat-ratiopharm chrono


Sertralinem (k léčbě deprese) a risperidonem ( Neužívejte Velaxin• jestliže jste alergický( na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval( a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy ( MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních MAOI s přípravkem Velaxin může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký MAOI ( viz také bod „Serotoninový syndrom“ a „Upozornění a opatření“) Upozornění a opatření Strana 2 ( celkem 9)Před užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, • užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu ( viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“) máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu ( zvýšený nitrooční tlak) máte-li v anamnéze ( máte nyní nebo jste měli v minulosti) vysoký krevní tlak • máte-li v anamnéze srdeční onemocnění • .....

Tagy: Valproat-ratiopharm chrono, Risperidon

Topiramate farmax


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná ( Neužívejte přípravek Topiramate Farmax• Jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) K prevenci migrény: jestliže že jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate Farmax. Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Farmax užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Topiramate Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu - jste v minulosti měl( a) problémy s krví a tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry - .....

Tagy: Topiramate farmax, Risperidon

Topiramat sandoz


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná ( Jak se přípravek Topiramat Sandoz užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Topiramat Sandoz uchovávat 6. Obsah balení a další informace Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Topiramat Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu • jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry • máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte problémy s růstem • držíte dietu s vysokým obsahem tuků ( ketogenní dieta) jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět ( další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“) Pokud si nejste jistý( zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, .....

Tagy: Topiramat sandoz, Risperidon

Topiramat mylan


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, haloperidol ( Neužívejte přípravek Topiramat Mylan .. jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k prevenci migrény: jestliže jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby .. přípravkem Topiramat Mylan. Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Mylan užívat. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Topiramat Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: .. máte problémy s ledvinami, zejména: .. ledvinové kameny .. vysoké hladiny vápníku v moči .. jestliže někdo z Vaší rodiny má či měl ledvinové kameny .. nebo pokud chodíte na dialýzu .. jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) které mohou být spojeny se: .. závažnými .....

Tagy: Topiramat mylan, Risperidon

Topiramat actavis


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glybuzol, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin a flunarizin, kyselina valproová a třezalka tečkovaná ( Neužívejte přípravek Topiramat Actavis • jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramat Actavis Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Topiramat Actavis se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou, pokud: • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu • jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte .....

Tagy: Topiramat actavis, Risperidon

Topimark


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glimepirid ( Neužívejte přípravek Topimark  jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek užívat. Upozornění a opatření Před užitím tohoto přípravku se poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud:  máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu  jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry  máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte problémy s růstem  držíte dietu s vysokým obsahem tuků ( ketogenní dieta) jste těhotná nebo můžete otěhotnět ( pro další informace viz část „Těhotenství a kojení“) Pokud si nejste jistý( zda se Vás cokoli z výše .....

Tagy: Topimark, Risperidon

Topilex


Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná ( Neužívejte Topilex• jestliže jste alergický/á na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( viz bod 6) k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topilex. Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topilex užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Topilex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu • jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry • máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte .....

Tagy: Topilex, Risperidon

Přečtěte si o tématu Risperidon. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Risperidon, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Risperidon. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Risperidon.

COVID-19: Aktuální stav ČR

Celkem případů
5589
Nové případy
+20
Celkově úmrtí
113
Nová úmrtí
+1
Celkem uzdraveno
309
Aktivní případy
5167
Vážný stav
98
Nyní vyléčeno 5.5%

COVID-19: Okolní země ČR

Země
Počet případů
Úmrtí
Zdraví
Slovensko
701 (-)
2
23
Maďarsko
1190 (+210)
77
112
Polsko
5742 (+167)
175
318
Rakousko
13453 (+209)
319
6064
Francie
117749 (-)
12210
23206
Německo
118235 (-)
2607
52407
Itálie
143626 (-)
18279
28470

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: